جستجوی پیشرفته
آنکوتک » تکنولوژی » علوم فضایی » کشف هلال عظیمی از کهکشان ها به گستردگی 3.3 میلیارد سال نوری توسط ستاره شناسان

ستاره شناسان به تازگی به کشف بزرگی دست پیدا کرده اند. این کشف که Giant Arc نامیده شده، مجموعه عظیم از کهکشهان هاست که در فاصله 3.3 میلیارد سال نوری گستردگی دارد و به عنوان عظیم ترین ساختار شناخته شده جهان معرفی شده است. عظمت این آرک از کهکشان ها دانسته های محققان و ستاره شناسان در مورد کیهان را به چالش کشیده است.

به گزارش
آنکوتک، Giant Arc شامل مجموعه ای از کهکشهان ها، خوشه های کهکشانی، و میزان فراوانی گاز و گرد و خاک می شود و حدود 9.2 میلیارد سال نوری از از منظومه شمسی فاصله دارد و انقدر عظمت دارد که یک پانزدهم جهان قابل رویت (observable universe) را پوشش میدهد. محققان برای ترسیم نقشه این اجسام آسمانی از نور 120.000 کوازار (quasars) استفاده کرده اند. کوازار به نور بسیار زوشن هسته کهکشان ها گفته می شود که در آن ها سیاه چاله های فضایی بسیار عظیم، اجسام مختلف را تحلیل کرده و انرژی تولید میکنند. 

وقتی نور مسافت بین کوازار ها و زمین را طی میکند، در مسیر خود از عناصر متعددی عبور میکند که به محققان کمک میکند اطلاعات مهمی را راجع به اجسام و موادی که در حا مشاهده آن هستند جمع آوری کنند. محققان همچنین با استفاده از اثرات باقی مانده از منگزیم، فاصله گاز ها و گرد و غبار فضایی و همچنین مکان آن ها در آسمان شب را تخمین می زنند. همچنین محققان پس از ترسیم این نقشه چندین بار داده های موجود را مورد بررسی قرار دادند تا اطمینان حاصل کنند پیدایش این آرک شانسی نبوده و یا خطایی در داده ها وجود نداشته باشد.

پس از بررسی های متعدد محققان به این نتیجه رسیدند که شانس اشتباه بودن این داده و عدم وجود آرک فقط 0.003 درصد می باشد. این کشف به نوع خود یک از قواعد و فلسفه های انتظام گیتی را که بیان میکند، ماده کم و بیش به طور مساوی در فضا پخش می شود به چالش می کشد و این اندیشه را تکذیب می کند. 

کد امنیتی
عکس خوانده نمی شود
برای این مطلب هنوز نظری درج نشده است